Skip to content Skip to navigation

Ludoteca

Ludoteca

Actividades de lecer, educativas, entretemento para nenos dende os 4 aos 10 anos

Inverno: de 15 a 21.00 h.

PREZO (por mes)

Socias/os : 40 € - 2º fillo/a: 30 €

Non Socias/os : 60 € - 2º fillo/a: 50 €

PREZO (por día)

Socios/as: 4 €    | 2º fillo 3 €

Non Socios/as: 6 € | 2º fillo 5 €

SOCIOS/AS CON INGRESOS PROCEDENTES EXCLUSIVAMENTE DA “RISGA”

PREZO. De balde (previa autorización da Xunta Rectora e presentación do informe do/da traballadora social pertinente)

En época de vacacións, consultar horarios e prezos.

Tipo de Servizo: 

Centro Veciñal e Cultural de Valladares - Copyright © 2014